Zgodnie z ustawą z 2 marca 2000 roku, o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. nr 22, poz. 271), mają Państwo prawo odstąpić od zawartej umowy kupna bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.

Zamawiający może odstąpić od umowy poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy i przesłanie go wraz z towarem oraz dowodem zakupu (faktura) na adres: Sklep POMYŚLNIK, Hery 11/112, 01-497 Warszawa.

Zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrotowi nie podlegają, zgodnie z ustawą:

  1. otwarte nośniki programów komputerowych, nagrań audialnych lub wizualnych.
  2. świadczenia o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu, lub ściśle związanych z jego osobą (np. towary, których specyfikacja była ustalona indywidualnie dla konsumenta).

 

Odsyłają Państwo towar na własny koszt.

Nie przyjmujemy przesyłek ze zwrotem za pobraniem.

Gwarantujemy Państwu zwrot kwoty równej cenie sprzedaży towaru w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania od Państwa zwrotu towaru. Zwrot zostanie dokonany wskazane na konto bankowe lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu.

 

Wszystkie przesyłki powinny być otwierane i sprawdzane w obecności pracownika firmy przewozowej. W przypadku, gdy opakowanie, w którym dostarczono przesyłkę nosi znamiona uszkodzenia, prób otwierania lub w przypadku uszkodzonej części towaru, należy spisać protokół szkody.

W przypadku reklamacji należy kontaktować się z pracownikami sklepu telefonicznie (tel. 608-577-687) lub mailowo: kontakt@pomyslnik.pl.

Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest poinformowanie mailowo oraz dostarczenie do sklepu POMYŚLNIK reklamowanego produktu wraz z dowodem zakupu, który Klient otrzymuje wraz z zamówionym produktem.

Towary znajdujące się w ofercie sklepu są fabrycznie nowe i objęte minimum roczną gwarancją oraz rękojmią na wady ukryte. Reklamacje towarów są rozpatrywane w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od daty dostarczenia reklamowanego towaru. W przypadku wydłużenia się wskazanego powyżej terminu Zamawiający zostanie niezwłocznie powiadomiony telefonicznie lub drogą mailową.

Podstawę do złożenia reklamacji stanowi dowód zakupu (faktura), karta gwarancyjna w przypadku artykułów objętych gwarancją producenta oraz protokół reklamacyjny (w przypadku uszkodzenia przesyłki w transporcie). Produkty do reklamacji należy przesyłać na adres: Sklep POMYŚLNIK, ul. Hery 11/112, 01-497 Warszawa.

Po zakończeniu procedury reklamacyjnej towar zostanie odesłany na koszt Sprzedawcy, o ile zgłoszenie reklamacyjne jest zasadne.